М-р Найденов, на проверка за храната в детските градини

Липсата на етикети и използването на продукти с изтекъл срок на годност са най-честите нарушения, установени при проверката на Националната ветеринарномедицинска служба на детските кухни.

Резултатите бяха оповестени от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.

Извършени са проверки в 1551 обекти в цялата страна – детски градини, ясли и млечни кухни. Издадени са 44 акта за нарушение и 216 предписания.

Най-честите нарушения са постъпването на плодове и зеленчуци без необходимата документация, храни с изтекъл срок на годнос като консерви, макаронени изделия, маргарини.

Откритите продукти, които не отговарят на изискванията, са унищожени – 330 броя яйца, 5 кг риба, около 140 кг месо.

“Резултатите от проверките са много добри”, смята министър Найденов.

Той съобщи, че заедно с Националния център по опазване на общественото здраве ще бъдат осъвременени рецептурниците, по които се хранят децата, ще бъде издадена и наредба за храната в детските ясли и кухни.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.